Violin

Violin

Der tages hensyn til den enkeltes kunnen.

Casper Præstegaard er født i 1988 og afslutter sin kandidatgrad som musikpædagog med violin fra Syddansk musikkonservatorium sommeren 2016. Han har studeret musikvidenskab ved Københavns universitet indeholdende eksaminer som klaver hørelære korledelse og musikteori .

Han har som violinist virket som kammer- og orkestermusiker i flere sammenhænge. bl.a koncert for Odd Fellow-logen i København og på kustmuseet  Lousiana.

Han har som pianist deltaget i Steinwaikonkurrencen samt været tilknyttet Greve musikskole som akkompagnatør.